pine-304094_1280

מטרות העבודה

(בהתאמה אישית לרצונו של כל קליינט)

-חיבור לרצונות הכי עמוקים בתוכך
-שלווה נפשית
-חיזוק הערכה עצמית ללא תנאי
-ללמוד לקבל מגברים אחרים ולהיפתח רגשית לגברים אחרים
-חיזוק תכונות גבריות — פיתוח גאווה גברית
-הצבת גבולות הולמים להשפעה של נשים על האישיות שלך
-הפחתת או העלמת משיכה מינית לגברים, ופיתוח משיכה מינית לנשים

contact